Disable Preloader

מבוא למינהל ציבורי

כל הערים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

אודותינו

מבוא למינהל ציבורי

 

הרשם כעת לאחד הקורסים

0
חברים רשומים באתר
0
קורסים מאושרים
0
מרצים מוסמכים
0
סטודנטים לתארים מתקדמים
 • מספר קורס
  130179
 • מתחיל בתאריך
  12/12/2019
 • היקף שעות
  60
 • הקורס מתקיים בשעות
  16:00:00 - 19:15:00
 • מחיר
  ₪950

מבוא למינהל ציבורי

אשקלון

ניתן להירשם לקורס זה רק על ידי יועץ לימודים!   

תיאור

רציונל

הערכת תפקודו של ארגון ציבורי היא רווחת הציבור אך לעיתים קרובות לציבור אין ברירה אלא להשתמש בשירותיו של ארגון הציבורי כי הוא היחידי שמספק אותם. ולעיתים חלק מהציבור שבע רצון וחלק אחר לא ועל ארגון להתמודד עם כך על כן על הארגון לדאוג לרווחת הציבור על מנת להימנע מכך שנבחרי הציבור יעדיפו לא להקצות לו משאבים וערכים ולדאוג כי הוא יקבל ייחוס וחשיבות לפעולותיו.

מטרות

1. הקניית מושגי יסוד וכלים לניתוח המבנה ודרך הפעולה של המנהל הציבורי המודרני ויחסי הגומלין בינו ובין הפוליטיקה.2. עיסוק בנושאים הבאים : בירוקרטיה; ארגונים ויחסי עבודה; תורות ארגוניות של הנעת עובדים; קביעת מדיניות וקבלת החלטות; מנהיגות מנהלית.3. לבחון גישות ואסכולות שתרמו להתפתחות המחשבה המנהלית וסוגיות עיקריות בתחומי התקצוב.4. כלים לתכנון והערכת תפוקות נושא אקטואלי למגזר הציבורי.

נושאי הקורס

חלוקת תפקידים בתוך המינהל הציבורי2. יחסי עבודה במינהל הציבורי3. יחסים בין שלטון מקומי ומרכזי4. יעדים לאומיים5. מדיניות סחר חוץ

פרטים

 • מגמה גמולי השתלמות
 • הקורס מתחיל בתאריך 12/12/2019
 • קורס מסתיים בתאריך 07/06/2020
 • הקורס מתקיים בשעות: 16:00:00 - 19:15:00
 • ימים בהם מתקיים הקורס: יום חמישי
 • היקף שעות לימוד: 60
 • מס' סטודנטים מקסימלי:
 • רכז הקורס מזל גבאי
 • מרצים: 0

מרצים

המורה לא מוקצה לקורס זה עדיין, נקצה בקרוב.

טפסים לתלמיד

תגובות תלמידים

עדיין לא הושארו כאן תגובות. היה הראשון שיגיב
בטיחות

בעלים

יצחק נחמד

יצחק נחמד

קורס: 2865

המלצות