Disable Preloader

אחריות משפטית לעובדי ציבור

כל הערים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

אודותינו

אחריות משפטית לעובדי ציבור

 

הרשם כעת לאחד הקורסים

0
חברים רשומים באתר
0
קורסים מאושרים
0
מרצים מוסמכים
0
סטודנטים לתארים מתקדמים
 • מספר קורס
  143150
 • מתחיל בתאריך
  15/01/2023
 • היקף שעות
  40
 • הקורס מתקיים בשעות
  16:00:00 - 19:15:00
 • מחיר
  ₪800

אחריות משפטית לעובדי ציבור

באר שבע - משרד המשפטים

סוג הרצאה: כיתה פרונטלית

אוכלוסיית יעד: הציבור הרחב

ניתן להירשם לקורס זה רק על ידי יועץ לימודים!   

תיאור

רציונל

עובדי המדינה בסקטור הציבורי נמצאים במגע יום יומי עם אזרחי המדינה מצד אחג ומישמים את החלטות הממשלה כתוצאה מכך נוצר חיכוך בהביט המשפטי המחייב את עובד הציבור להיות ער וערוך להיבטים הללו

מטרות

מטרת הקורס לחשוף את המשתלמים לאחריות האישית והארגונית המוטלת עליהם מעצםהיותם עובדי ציבור. הקורס מעניק ידע לגבי זכויות וחובות העובד במגזר הציבורי.

נושאי הקורס

1. אחריות עובדי ציבור ורשויות ציבוריות:ב דיני חוזים 2. שיקולים בעד ונגד הטלת אחריות ניזיקין 3. מרמה והפרת אימונים:אי מילוי חובה, לקיחת שוחד ומתן שוחד, גניבה וזיוף 4. מעמדו של עובד ציבור כפרט מול ספקים וכלל הציבור 5. המימד האופרטיבי: התחייבות והתחייבות שלטונית בהסתמך על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 6. אחריות עובדי ציבור בעבודה עתירת כא- לפי חוקי דיני עבודה7. אחריות מטריאלית:- אתיקה מינהלית-חוקיות המינהל 8. הטלת אחריות ניזיקין: שיקולים בעד ונגד הטלת אחריות ניזיקין על רשויות, עובדי ציבור ונבחרי ציבור 9.כויות משפטיות לעובדי ציבור להגנה בתהליכים אזרחיים 10. אתיקה בשירות הציבורי: כללי אתיקה ומוסר בשירות הציבורי, מותר ואסור

פרטים

 • מגמה גמולים השתלמות
 • הקורס מתחיל בתאריך 15/01/2023
 • קורס מסתיים בתאריך 19/03/2023
 • הקורס מתקיים בשעות: 16:00:00 - 19:15:00
 • ימים בהם מתקיים הקורס: יום ראשון
 • היקף שעות לימוד: 40
 • מס' סטודנטים מקסימלי: 35
 • רכז הקורס מרסל אבינועם
 • מרצים: 1

טפסים לתלמיד

טפסים לתלמיד

תגובות תלמידים

עדיין לא הושארו כאן תגובות. היה הראשון שיגיב
בטיחות

בעלים

יצחק נחמד

יצחק נחמד

קורס: 2695

המלצות