Disable Preloader

עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

כל הערים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

אודותינו

עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

 

הרשם כעת לאחד הקורסים

0
חברים רשומים באתר
0
קורסים מאושרים
0
מרצים מוסמכים
0
סטודנטים לתארים מתקדמים
 • מספר קורס
  148235
 • מתחיל בתאריך
  26/03/2024
 • היקף שעות
  100
 • הקורס מתקיים בשעות
  08:00:00 - 15:45:00
 • מחיר
  ₪1850

עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

ראשי

סוג הרצאה: כיתה פרונטלית

אוכלוסיית יעד: הציבור הרחב

ניתן להירשם לקורס זה רק על ידי יועץ לימודים!   

תיאור

רציונל

רציונל הקורס הינו בבדיקה של בחינת הקשר בין כללים בלשון לשימוש העורך האחדת הכתיב והפיסוק באמצאות כללי האקדמיה ללשון העברית .במטרה לתת כלי עבודה לעובדים בסקטור הציבורי לשיפור ההבנה של פרקי ניסוח ומחינת מבחר ההסוגיות בניסוח העברי

מטרות

מטרות הקורס הינו דירוג פרקי עריכה וכן סוגי עריכה עיקריים עיוני , מנהלי , עיתונאי ,טכני ספרותי מדעי ותרגום .כמו כן לימוד הלשון העברית לאן והישרדותה כשפה מתעדכנת וחיה את ההווה ואת ההוויה הישראלית סלנג מלשון המקרא ועד ימנו .מטרת הקורס לתת לעובדי ציבור מבט חדש בנושאי ניסוח ועריכה לשונית .

נושאי הקורס

נושאי הלימוד הינם :1. הגשת תפריט מבחר דרכי ניסוח וכללי ניסוח תקין 2. בחינת ספרות העזר בכלי העזר של העורך וכן בחינת צירופי סדר המילים במשפט .3.בעיות מרכזיות בהעשרת אוצר המילים וכן ניתוח רמות סגנון שונות .4. עריכה לשונית של מסמכים ממשלתיים וכן טופסי משרד.

פרטים

 • מגמה גמולי השתלמות
 • הקורס מתחיל בתאריך 26/03/2024
 • קורס מסתיים בתאריך 09/07/2024
 • הקורס מתקיים בשעות: 08:00:00 - 15:45:00
 • ימים בהם מתקיים הקורס: יום שלישי
 • היקף שעות לימוד: 100
 • מס' סטודנטים מקסימלי: 35
 • רכז הקורס שרה דהן
 • מרצים: 1

מרצים

טפסים לתלמיד

טפסים לתלמיד

תגובות תלמידים

עדיין לא הושארו כאן תגובות. היה הראשון שיגיב
בטיחות

בעלים

יצחק נחמד

יצחק נחמד

קורס: 2865

המלצות