Disable Preloader

טיפול בפניות הציבור

כל הערים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

אודותינו

טיפול בפניות הציבור

 

הרשם כעת לאחד הקורסים

0
חברים רשומים באתר
0
קורסים מאושרים
0
מרצים מוסמכים
0
סטודנטים לתארים מתקדמים
 • מספר קורס
  135839
 • מתחיל בתאריך
  14/06/2021
 • היקף שעות
  40
 • הקורס מתקיים בשעות
  08:00:00 - 15:45:00
 • מחיר
  ₪700

טיפול בפניות הציבור

אשקלון

סוג הרצאה: הרצאה פרונטלית

אוכלוסיית יעד: אוכלוסיה כללית

ניתן להירשם לקורס זה רק על ידי יועץ לימודים!   

תיאור

רציונל

כלי ניהול מרכזי כבקרה על הפעילות- תלונות מטעם הציבור מהוות משוב על איכות השירות הניתן על ידי נותן השירות. הטיפול בתלונות הציבור מהווה תשומה מרכזית לבקרה ופיקוח שוטף אחר התנהלות היחידות המקצועיות של נותן השירות, בכך מאפשר הטיפול בתלונות הציבור להביא לשיפור איכות הניהול והביצוע בתפקוד הגורמים השונים.

מטרות

הכרת הסיבות הגורמות לציבור לפנות והדרכים לטיפול בהןהבנת והכרת התלונות כבסיס לשיפור

נושאי הקורס

א. ליצור דפוסי עבודה אחידים לטיפול בפניות/תלונות ציבור תושבי המועצה עי הממונה על תלונות הציבור. ב. להבטיח טיפול יסודי, עניני, ממצה ואיכותי בפניות ותלונות הציבור, בזמן סביר, במגמה לשפר השירות ולשמרו ברמה גבוהה. ג. לוודא בקרה נאותה לאורך זמן בכל מכלול פניות ותלונות התושב עמ להפיק לקחים ולשפר המערכת.

פרטים

 • מגמה גמולי השתלמות
 • הקורס מתחיל בתאריך 14/06/2021
 • קורס מסתיים בתאריך 21/06/2021
 • הקורס מתקיים בשעות: 08:00:00 - 15:45:00
 • ימים בהם מתקיים הקורס: יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי
 • היקף שעות לימוד: 40
 • מס' סטודנטים מקסימלי: 35
 • רכז הקורס ???
 • מרצים: 1

טפסים לתלמיד

טפסים לתלמיד

תגובות תלמידים

עדיין לא הושארו כאן תגובות. היה הראשון שיגיב
בטיחות

בעלים

יצחק נחמד

יצחק נחמד

קורס: 2874

המלצות